Bed & Breakfast 
Open Doors

J.B. Schuilstraat 17

1321KM Almere

Flevoland NL

+31(0)6 -13766652

HomeWelkom.html
KamerKamer.html
OntbijtOntbijt.html
PrijzenPrijzen.html
ContactContact.html
LinksLinks.html
 
 

RESERVERINGSVOORWAARDEN

1. AANSPRAKELIJKHEID
In geen geval draagt B&B Open Doors enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt B&B Open Doors in geen geval enige verantwoordelijkheid.

2. ANNULERINGSVERZEKERING
Wij achten het raadzaam dat elke huurder een annuleringsverzekering afsluit.
In geval van annulering kan de huurder dan aanspraak maken op volledige terugbetaling van de huursom. De reden van annulering moet dan wel binnen het dekkingsgebied van de annuleringsverzekering vallen.

3. ANNULERINGEN
Iedere annulering dient schriftelijk en/of per email aan B&B Open Doors bevestigd te worden. De annulering is van kracht, vanaf de datum dat B&B Open Doors dit bericht heeft ontvangen. Een annulerende huurder is aan B&B Open Doors de volgende bedragen verschuldigd:
· bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30% van de reissom;
· bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van
aankomst: 60% van de reissom;
· bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 7de dag vóór de dag van aankomst: 90% van de reissom;
· bij annulering vanaf de 6de dag (inclusief) tot op de dag van aankomst of later: de
volle reissom;
· tevens wordt € 45 aan administratiekosten in rekening gebracht.

4. RESERVERINGSVOORWAARDEN
a) U kunt telefonisch, schriftelijk of via Internet reserveren. Deze manieren van
reserveren zijn voor u en B&B Open Doors bindend en rechtsgeldig.
b Er geldt geen minimum aantal dagen voor een boeking.
c) In geval van een optie, wordt de accommodatie 1 week voor desbetreffende
huurder vrijgehouden. Bij verstrijken van de optieweek, zonder tegenbericht, is B&B
Open Doors gerechtigd om de accommodatie weer vrij beschikbaar te stellen.

5. WIJZIGING RESERVERING
 Het wijzigen van een eenmaal gereserveerde periode kan alleen indien de B&B Open Doors schriftelijk en/of per email de mogelijkheid van wijzigen bevestigd. Indien de wijziging niet mogelijk is omdat de accommodatie bezet is valt de wijziging onder de annuleringsvoorwaarden. Bij wijziging van een eenmaal eerder gereserveerde periode is een bedrag van € 20 aan administratiekosten verschuldigd. Wijzigingen welke leiden tot reservering van een andere periode die niet beschikbaar is valt onder de annuleringsvoorwaarden.

6. BETALINGSCONDITIES

Nadat de verhuurder akkoord is gegaan met de boeking ontvangt de huurder van
B&B Open Doors een boekingsbevestiging. De betalingswijze is als volgt: u kunt contant betalen bij aankomst of het bedrag van te voren over maken. Bij een verblijf langer dan 3 dagen is een reservering pas definitief na aanbetaling van 50% van het reserveringsbedrag. Zodra de aanbetaling op de rekening staat wordt de reservering schriftelijk en/of per email bevestigd.
· Het restant van de reissom dient bij aankomst te worden voldaan.
· De huurder is na het aangaan van de reservering het volledige bedrag van de
reservering verschuldigd aan B&B Open Doors, met inachtneming van de
annuleringsvoorwaarden.
· Bij eerder vertrek gelden de annuleringsvoorwaarden.
Let op: Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling is B&B Open Doors gerechtigd om de boeking te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.

7. VERANTWOORDELIJKHEID
De persoon die de (aan)betaling van de reserveringsbevestiging/factuur doet, is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij op de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de huurder de toegang tot de accommodatie te weigeren.
De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:
a) Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op de
reserveringsbevestiging vermeld staat.
b) De huurder dient zich te houden aan de voorwaarden, welke vermeld staan in
de beschrijving van de accommodatie.
c) Er worden geen huisdieren toegelaten en roken in huis is niet toegestaan.
d) Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten.
e) Op de dag van aankomst kunt u de accommodatie vanaf 18.00 uur betrekken.
Op de dag van vertrek dient u de accommodatie om 10.00 uur te verlaten. Tenzij
anders vermeld.

8. WAARBORGSOM IN GEVAL VAN SCHADE
B&B Open Doors kan aan de huurder een waarborgsom vragen bij zijn aankomst.
Het geld zal aan de huurder terugbetaald worden aan het eind van zijn vakantie na aftrek van kosten in geval van schade of huur van speciale diensten. Ook kunnen aan de huurder kosten in rekening worden gebracht voor extra schoonmaak indien noodzakelijk. Tijdens uw verblijf in de accommodatie bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren.
ALLE SCHADES MOETEN DIRECT GEMELD WORDEN AAN DE EIGENAAR.
Deze kosten zijn eventueel te verhalen op uw reisverzekering. Wij raden u aan deze af te sluiten.